E-Posta Bültenimiz Yayınlarımızla ilgili gelişmeleri takip etmek için lütfen E-Posta Bültenimize üye olunuz.
Kitaplar / Tozlu Kitaplar
ŞİDDET ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
“Şiddet Üzerine Düşünceler” bir klasik. Sorel bu kitaptaki düşünceleri nedeniyle lanetlendi. Adı Güç'ün tarihsel etiği aracılığıyla tarif edilmiş olan şiddet kavramının kötülük çağrıştıran..>>
HER ŞEY NASIL BAŞLADI: Hapishane Yazıları
Kasvetli 20. yüzyıl, politikanın mahkûm ettiği kişiler tarafından kaleme alınmış sayısız edebiyat eseriyle dolu olsa da bu romanın öyküsü benzersiz bir nitelik taşıyor.
 
Ekim..>>
MAKYAVEL’İN YALNIZLIĞI ve Başka Metinler: “Althusser’in Mirası”
Makyavel'in Yalnızlığı, Althusser'in kuramını oluşturan önemli çalışmalarını ya da Althusser'in Mirasını bir araya getiriyor. Bu kitap Althusser'in Türkçe'de şimdiye kadar..>>
DEVLET, İKTİDAR, SOSYALİZM
Kapitalizm ve modern kapitalist devlet nasıl işler? İktidar nedir? Totalitarizm nedir? Siyasal mücadele nedir? Muhalefet nedir? İktidara karşı direniş nasıl olmalıdır? Sosyalist ülkelerin ve..>>
 
TERÖRİZM ve KOMÜNİZM (Slovaj ŽİŽEK’in Önsözüyle)
Bireyi kutsal kılmak için onu çarmıha geren toplumsal düzeni yıkmalıyız.
Ve bu sorun, ancak kan ve demirle çözülebilir." (Trotskiy)


Trotskiy'in devrimci Rusya'nın iç..>>
PRATİK ve ÇELİŞKİ ÜZERİNE (Slavoj ŽIŽEK’in Önsözüyle)
 'Komünizm aşk değildir. Komünizm, düşmanı ezmek için kullandığımız bir çekiçtir.'
 
Mao Zedung
 
'O zaman,..>>
SAVAŞ ve ASKERLİK ÜZERİNE
Savaş ve Askerlik Üzerine, bir romancı olduğu kadar önemli bir düşünür de olan Tolstoy'un savaş, askerlik, din, milliyetçilik ve yurtseverlik üzerine düşüncelerini açıkladığı makalelerini..>>
FELSEFÎ ve POLİTİK DÜŞÜNCELER
Çağdaş Azeri edebiyatının kurucusu, Türk-İslâm dünyasının ilk dram yazarı, alfabe ıslahatçısı ve düzenleyicisi, şair, eleştirmen, düşünür. 1812'de Şeki'de doğdu. Önce dinî öğrenim gördü. Bir..>>
 
SOMUT DURUMUN SOMUT TAHLİLİ: Marksizm ve Politik Akıl
Tarihteki ilk 'post-'Marksist ve tarihteki ilk 'gerçekleşmiş' Marksist! Bu bir oksimoron elbette. Çağının “Marksizm papaları”nın aynı çatı altında bulunmaktan rahatsız olduğu..>>
TARİHSEL ROMAN
Bu kitapta, Tarihsel ruh ve toplumun tümünü tasvir eden büyük edebiyatın etkileşimini incelemek istedik.

Doğal olarak mesele bu şekilde ortaya konduğunda..>>
YURTSEVERLİK, ASKERLİK ve İTAATSİZLİK ÜZERİNE
Bu kitap, Tolstoy'un sömürü, zenginlik, savaş, askerlik, barış ya da yurtsever/vatansever otoriteye karşı itaatsizlik meselelerini tartışan çeşitli yazılarını ve mektuplarını..>>
ANTİK SİTE: Yunan’dan Roma’ya Kadar Tapınma, Hukuk ve Kurumlar
Antik Site; bu tozlu kitap, tarihçi Fustel de Coulanges'ın kaleminden, bugünkü dinlere, inançlara ve yönetim organlarına ilham veren dinlerin-inançların-hukukun-iktidarların tarihini ve işleyişini..>>
 
AVRUPA EDEBİYATI ve VAROLUŞÇULUK
Avrupa edebiyatının klâsikleşmiş büyük yazarlarının verdiği eserlerin büyüklüğü iktisadî ve toplumsal süreçleri her yönüyle görmeleri ve mevcut şartlarda “daha embriyon halindeki insan tiplerini..>>
SEÇME SÖZLER: Küçük Kırmızı Kitap
Eğer bir kişi, bir politik parti, bir ordu veya bir düşünce okulu düşman tarafından saldırıya uğramıyorsa, bu durum açıkça düşmanın seviyesine inmiş olduğumuz anlamına geleceği için, bunun kötü..>>
BİLİM iNSANININ TOPLUMDAKİ ROLÜ: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Anasayfa | Hakkımızda | Yazarlar | Haberler | Galeri | İletişim |
Epos Yayınları Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Site Kullanım Şartları | Gizlilik | Hizmet Sözleşmesi | Garanti Şartları