E-Posta Bültenimiz Yayınlarımızla ilgili gelişmeleri takip etmek için lütfen E-Posta Bültenimize üye olunuz.
Kitaplar / Tarih
OSMANLILARDA BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN YAPISI
Bu küçük çalışmanın maksadı, Osmanlılar'ın bilimsel çalışmalarını yönlendiren Kuramsal Çerçeveleri ve bu çerçeveleri kuran temel etmenleri belirlemektir.
 
Osmanlı bilginleri doğaya..>>
KAPİTALİZMİN KÖKENİ: Geniş Bir Bakış
Kapitalizmin çoğu Marksizmle bağlantılı olmak üzere sayısız eleştirisi yapıldı. 'Marksizm adına ya da “yeni” Marksizmler adına, post-Marksizm adına ya da daha “uzakta” çeşitli muhalif kesimler..>>
BASTIR ANKARAGÜCÜ: Kent, Kimlik, Endüstriyel Futbol ve Taraftarlık

Bu kitap, bir futbol kitabıdır. Futbol içindeki taraftarlık ve taraftarlık çerçevesinde de Ankaragüçlü taraftar anlatılmaktadır.


Bu kitapta “Ankaragücü” somut örneğinden..>>

DİSK TARİHİ: Efsane mi Gerçek mi? (1967 - 1980)
Türkiye sendikal hareketi DİSK adı telaffuz edilmeden açıklanamaz. DİSK hem solun hem de sağın tarihi açısından önemli bir yer işgâl etmektedir. Sol açısından epeyce nedenden dolayı eleştirilebilir ve..>>
 
İSYAN BORUSU: Kapitalizmin Yükselişi ve Siyasal Teori 1509-1688
“İçinde yaşadığımız dünya hakkında, on altıncı ve on yedinci yüzyılların siyasal düşünürleri ve toplumsal eleştirmenlerinden öğrenecek çok şey vardır. Bugün, liberalizm ya da sosyalizm gibi âşina..>>
KESK TARİHİ-I: Risk Alanlar Yolu Açanlar (1995-2001)
Memurların sendikalaşması, devletin dışında ot bitirmemek amacıyla gerçekleştirilen 12 Eylül darbesiyle kötürümleşen Türkiye topraklarında, o günden bu yana görülen en büyük sivil hareket..>>
KESK TARİHİ-II: Yerleşenler
KESK'i oluşturan sendikalar zor şartlarda kuruldu. Sendika kurucuları ve sendika üyesi çalışanlar hakkında on binlerce dava açıldı. Sürgünler, ölümler, tutuklamalar ve idarî cezalar “fiilî ve..>>
TARİHSEL ROMAN
Bu kitapta, Tarihsel ruh ve toplumun tümünü tasvir eden büyük edebiyatın etkileşimini incelemek istedik.

Doğal olarak mesele bu şekilde ortaya konduğunda..>>
 
TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI TARİHİ: Osmanlıdan 2010’a
Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi, Türkiye işçi sınıfının ve ülkemizin toplumsal ve siyasal yaşamına önemli müdahalelerde bulunabilecek güce eriştiği bir dönemde, Osmanlı'dan günümüze toplumsal sınıfın..>>
MODERN BİLİMİN DOĞUŞU ve YÜKSELİŞİ
Bu kitap, epeydir gündemde olan Ortaçağ İslâm Dünyası ve Çin, bilimsel olarak daha ileri olmalarına rağmen, modern bilimin niçin İslâm ve Çin Uygarlıklarında değil de Batı'da doğmuş olduğu..>>
YANLIŞ/DOĞRU CETVELİ
Bu kitapta hem “işçi sınıfı tarihi” olarak yazılmış kitaplar, hem de işçi sınıfı tarihini içeren kitaplar ele alındı. “İşçi sınıfı tarihi”ni anlatan çalışmaların büyük bölümünde “ne oldu?”, “nasıl..>>
ANTİK SİTE: Yunan’dan Roma’ya Kadar Tapınma, Hukuk ve Kurumlar
Antik Site; bu tozlu kitap, tarihçi Fustel de Coulanges'ın kaleminden, bugünkü dinlere, inançlara ve yönetim organlarına ilham veren dinlerin-inançların-hukukun-iktidarların tarihini ve işleyişini..>>
 
AVRUPA İŞÇİ SINIFLARI: Kapitalizmin Mezar Kazıcılığından Siyasetsizliğe
Tarihin hareket ettirici taraflarından biri olan ve bu nedenle kapitalizmin mezar kazıcısı olarak adlandırılan Avrupa işçi sınıflarının şimdiki durumu nedir? Siyasetsizliğe ya da Marksizmle arasına..>>
SANAYİLEŞMENİN GİZLİ TARİHİ
Bu kitapta, adı sadece dipnotlarda geçen Türkiye adlı bir memleketin ekonomisinden ve bu ekonomik politikaların on yıllardır nasıl uygulandığından bahsediliyor.
 
“Derinliği kadar kolay..>>
KÖYLÜLÜKTEN SONRA TARIM: Osmanlıdan Günümüze Çiftçinin İlgası ve Şirketleşme
Türkiye tarımının mevcut aşaması, ekonomik ve siyasal iktidarın meşrulaşma döngülerinden birini ifade ediyor. Türkiye'de üretim, nüfus, şehirleşme ve ticaret hacmindeki değişim süreçlerinin..>>
MAHREMİYET: Kısa Bir Tarih
Mahremiyetimiz yani kişisel hayatımızın sırları kutuplardaki buzullardan daha hızlı eriyor. Çaresizce benimsediğimiz teknoloji ve hayat tarzlarımız, mahremiyetimizi hukuk sisteminin..>>
 

Anasayfa | Hakkımızda | Yazarlar | Haberler | Galeri | İletişim |
Epos Yayınları Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Site Kullanım Şartları | Gizlilik | Hizmet Sözleşmesi | Garanti Şartları