E-Posta Bültenimiz Yayınlarımızla ilgili gelişmeleri takip etmek için lütfen E-Posta Bültenimize üye olunuz.
Kitaplar / Tekrar Basımlar
OSMANLILARDA BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN YAPISI
Bu küçük çalışmanın maksadı, Osmanlılar'ın bilimsel çalışmalarını yönlendiren Kuramsal Çerçeveleri ve bu çerçeveleri kuran temel etmenleri belirlemektir.
 
Osmanlı bilginleri doğaya..>>
KLİNİĞİN DOĞUŞU: tıbbî algının arkeolojisi
Klinik de bugün içlerinde yaşadığımız diğer kurumlar gibi 'bir dizi tıbbî, yasal, dinsel, etik ve siyasal pratiklerin, karmaşık kültürel formasyonun şaşırtıcı..>>
SAVUNMASIZ GEZEGEN: Çevrenin Kısa Ekonomik Tarihi
Savunmasız Gezegen, bir çevre tarihi çalışması: Gezegenin 500 yıl boyunca, çevresel yıkıma doğru nasıl “ilerlediğini” inceliyor.
 
Tarih bize, toplumların uzun zamandan beri çevreyle..>>
ŞİDDET ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
“Şiddet Üzerine Düşünceler” bir klasik. Sorel bu kitaptaki düşünceleri nedeniyle lanetlendi. Adı Güç'ün tarihsel etiği aracılığıyla tarif edilmiş olan şiddet kavramının kötülük çağrıştıran..>>
 
DEMOKRATİK PARADOKS
Demokratik Paradoks'ta tartışılan konular, Chantal Mouffe ile Ernesto Laclau'nun Hegemonya ve Sosyalist Strateji'de başlattıkları ve yazarların kendilerini tanımlamalarıyla..>>
DEVLETE KARŞI DEMOKRASİ: Marx ve Makyavel Momenti
CİNSEL KİMLİKLER: Nefertiti’den Emily Dickinson’a Sanat ve Dekadans
Camille Paglia, bu devasa çalışmanın amacını şöyle açıklıyor: “Batı kültürünün antik çağlardan günümüze kesintisizce devam eden bütünlüğünü-devamlılığını göstermek ve kadının çok eski zamanlara..>>
GIDIKLANAN ÖZNE: Politik Ontolojinin Yok Merkezi
Dünyayı anlamak, anlamlandırmak ve mümkünse onu anlamlı, yaşanır hale getirmek... Zizek'in bazen kendini tekrarlıyormuş gibi görünen gayet felsefî ama bir o kadar politik olan metinleri böylesine..>>
 
BİRİ TOTALİTARİZM Mİ DEDİ?: Bir Nosyonun (Kötüye) Kullanımına Beş Müdahale
Bu kitapta okur, 'totalitarizm' hayaletinin hâlâ ortalıkta gezindiği konusunda uyarılmaktadır.
 
“Solun, liberal demokrasinin ('demokrasi' 'totalitarizm'e karşı vs.)..>>
POPÜLİST AKIL ÜZERİNE
Popülist Akıl Laclau'nun Chantal Mouffe ile yazdıkları ve üzerinden hâlâ temel tartışmaların yürütüldüğü “Hegemonya ve Sosyalist Strateji” adlı kitapta geliştirdikleri post-Marksizm ve radikal..>>
DEVLET TEORİSİ: Kapitalist Devleti Yerine Oturtmak
Devlet Teorisi'nde B. Jessop, “tanrının yeryüzündeki yürüyüşü” olarak da tarif edilmiş olan devletin “modern” halini anlatıyor.

Devletin rolü, yeryüzünde temsil ettiği yaratıcısının varlığı..>>
OTİSTİK ÇOCUKLAR NASIL ÖĞRENİR?
Standart ve herkesçe kabul edilebilir bilimsel temelli bilgilerin henüz yetersiz, spekülatif ve yersiz umut yaratıcı yaklaşımların kolay kabul gördüğü otizm ve ilişkili gelişim bozuklukları alanında,..>>
 
SAVAŞ ve ASKERLİK ÜZERİNE
Savaş ve Askerlik Üzerine, bir romancı olduğu kadar önemli bir düşünür de olan Tolstoy'un savaş, askerlik, din, milliyetçilik ve yurtseverlik üzerine düşüncelerini açıkladığı makalelerini..>>
DÜNYA TARIM TARİHİ: Neolitik Çağ'dan günümüzdeki krize
Dünya Tarım Tarihi,
tarımın insanlık tarihi ve yaşamın evrimindeki yerini, Neolitik Çağ'daki kökenlerinden başlayarak 21. yüzyılın ilk yıllarına kadar ayrıntılarıyla..>>
TARİHSEL ROMAN
Bu kitapta, Tarihsel ruh ve toplumun tümünü tasvir eden büyük edebiyatın etkileşimini incelemek istedik.

Doğal olarak mesele bu şekilde ortaya konduğunda..>>
YARGI MESELESİ HALLOLUNDU: Yargıçların Eşekli Demokrasi ile İmtihanı
Ünlü bir hatırlatma “yargıçlar kararlarıyla konuşur” der.

Esasen, karar yazmak dışında yargıçlara susmalarını öğütleyen bir “iktidar bilgeliği” de sezilebilir bu sözde. Yargıç susmalıdır, çünkü..>>
 
SANAYİLEŞMENİN GİZLİ TARİHİ
Bu kitapta, adı sadece dipnotlarda geçen Türkiye adlı bir memleketin ekonomisinden ve bu ekonomik politikaların on yıllardır nasıl uygulandığından bahsediliyor.
 
“Derinliği kadar kolay..>>
OLAĞAN ŞÜPHELİLER: Yakalanma sırası size geldiğinde
Tapu Dairesinde, Nüfus Dairesinde ve evlendirme memuru önünde devlete değeriz. Devlet varlığımızı tanır, bizimle ilişkilenir. Karakolda, savcılıkta ve mahkemede de devlet bize “değer”. Varlığını..>>

Anasayfa | Hakkımızda | Yazarlar | Haberler | Galeri | İletişim |
Epos Yayınları Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Site Kullanım Şartları | Gizlilik | Hizmet Sözleşmesi | Garanti Şartları