E-Posta Bültenimiz Yayınlarımızla ilgili gelişmeleri takip etmek için lütfen E-Posta Bültenimize üye olunuz.
İnceleme - Araştırma /
ISBN 978-975-6790-34-2
Sayfa Sayısı 208
Boyut 13 x 19,5
Baskı 1. BASKI - Tükendi
Fiyatı 20 TL
PDF PDF Önizleme
İNTERNET, TOPLUM, KÜLTÜR
İNTERNET, TOPLUM, KÜLTÜR
M. Binark, B. Kılıçbay

İnternet, insan ihtiyacının o sonsuz talepkârlığının büyük umutlarına, sonsuz imkânlar sunan gerçek bir sihir midir? İki milyar insanın henüz telefonu bile görmediği, nüfusun sadece %3'ünün bilgisayar kullanıcısı olduğu bir dünyada İnternet kullanıcılarının sayısının daha da az olduğu kabul edilirse İnterneti tanımlayan nedir? Küresel izlenme/gözetlenme/fişlenme, gözetleme/röntgencilik, laflama odası, küresel kütüphane, küresel multimedya kütüphanesi, küresel düzeydeki arşiv, kapitalist üretim ve tüketim ilişkileri içindeki ulus aşırı şirketlerin hegemonik mücadele alanı, küresel düzeydeki bir direniş aracı… olarak işlev görmesi mi?
 
'Teknolojinin' tek merkezden fethederek işgâl ettiği ve her ân gözetlediği bir dünyada, kullanıcısına milyonların bulunduğu bir yerde fiilen görünmez, kimliklendirilemez, fark edilemez duygusu veren “internetin dünyaya gelişi”, neredeyse Minerva'nın Baykuşu'nun ve tanrıların insan toplumu içine doğuşu gibi gerçekleşti. İnternet kullanıcılarının nitelikleri ve amaçları dikkate alındığında, İnternetin ilk bakışta kimsenin hatta hiçbir sınıfın mülkiyetinde olmadığı zannedilebilir. Ancak İnternet'in yaygınlaştırılması, ağ ve kablo sistemlerinin kurulması gibi büyük çaplı teknik donanım hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için devletlere, uluslararası anlaşmalara ve kâr güdüsünden hiçbir zaman vazgeçmemiş olan büyük şirketlerin mutlak kontrolüne ihtiyaç vardır.
 
Kontrollü bir pratik olarak İnternet kavramı, işlemeye devam eden insanî pratiklerle ilişki halinde, tabiî günlük hayatlarımız içinde ona yüklediğimiz anlamla işbaşındadır: Diğer teknolojiler gibi, hayatlarımıza söküp atamayacağımız bir biçimde yerleşen İnternet, röntgencilik/gözetleme, denetleme/izleme, laflama odası, haberleşme, ciddî araştırmacılık ve direnç plarformu, … gibi sayısız insanî pratikle ve bireylerin sadece birey olarak kendilerine 'anlamlı' gelen amaçları için kullanılmaktadır.
 
“Laflama Odaları, İnternet ve Sanal Cemaat, Teknoloji Kavramı ve İnternet, İnternetin Ekonomi Politiği, Sanallık ve İnternet, İnternette Röntgencilik, İnternet ve Hukuk, Yurttaşlık Hareketi ve Küresel Direnç Platformu olarak İnternet” konularını ele alan bu derleme, İnternet “âleminin” işgâl ettiği konumları ve sınırları tartışıyor.


Anasayfa | Hakkımızda | Yazarlar | Haberler | Galeri | İletişim |
Epos Yayınları Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Site Kullanım Şartları | Gizlilik | Hizmet Sözleşmesi | Garanti Şartları